פספורט גרמני

אזרחות גרמנית לצאצאי ה"יקים"

סעיף 116 לחוק יסוד של החוקה הגרמנית :

(1) "גרמני" עפ"י רוח חוקי יסוד אלה ובתנאי שאין הוראות חוק שונות במקום אחר הינו מי שהוא בעל אזרחות גרמנית או מי שמצא מקלט בשטח ה"רייך הגרמני" – כהגדרתו מ- 31 בדצמבר 1937 – כפליט, או כמי שגורש על בסיס השתייכותו לעם הגרמני, או בן זוגו / בת זוגו או צאצאיו.

(2) אזרחים גרמנים לשעבר, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945 וצאצאיהם, יש לאזרח מחדש עפ"י בקשתם. מעמדם יחשב כמי שלא נשללה אזרחותו בתנאי שקבעו את מקום מושבם לאחר ה- 8 במאי 1945 בגרמניה ולא הביעו רצון להתנגד לכך".

בקשה להתאזרחות לפי סעיף 116 לחוקה הגרמנית

במידה וברצונך לבקש אזרחות גרמנית על סמך סעיף 116 עליך לעמוד בתנאים הבאים:

  • על המבקש להיות צאצא להורים שהיו נשואים כחוק.

  • עד ל-31.12.1974 ניתן היה לקבל האזרחות רק אם המעביר הינו האב.

  • ילדים שנולדו מ-1.4.1953 ועד 31.12.1974 והאם היא בעלת האזרחית הגרמנית לא יוכלו לקבל אזרחות אלא אם האם הצהירה על רצונה להעברת האזרחות הגרמנית לצאצאיה.

  • ילדים שנולדו להורים שלא היו נשואים כחוק – עד לתאריך 30.6.1993 יכלו לרשת האזרחות רק דרך האימא ואם מעביר האזרחות היה האב והוא לא היה נשוי אך חתם על תצהיר המכיר באבהותו והסכים  לקבלת האזרחות של הקטין.

  • ילד שנולד מ-1.7.1998 – מספיקה הצהרה על הכרה באבהות על פי החוק הישראלי, כלומר אם בתעודת הלידה מצוין שמו של האב.